Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์84 หมู่ 13 ถนน แจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 

สีแดง-น้ำเงิน-เหลือง

  สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็งกล้าหาญ

สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีระเบียบวินัย

  สีเหลือง หมายถึง ความสุภาพเรียบร้อย