11/17 2012

คณะผู้บริหาร

นายทรงศักดิ์ ชาวไพร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์