โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

01/08 2019

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา2561

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561 วันที่ 25 ธันวาคม 25621